PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, Połowa grudnia 2003

– Czuj się wolna, by przychodzić do Mnie, Moja umiłowana. On[1] jest lekkomyślny i nie przestaje podsycać ognia. Czy miałbym zawsze przyglądać się apatii? Jego drogi budzą we Mnie odrazę... Teraz poświęć Mi swój czas, córko, zajmij się Moimi sprawami i uczcij Mnie. Kochaj Mnie i przebywaj w Moim Świetle! Jesteśmy przy tobie, by cię uświęcać i błogosławić. Jesteśmy przy tobie i z tobą, by cię prowadzić.

Ja jestem Światłem, a ten, kto żyje w Świetle, staje się częścią Światła… We Mnie nie ma żadnego śladu ciemności ani jakiegokolwiek cienia. Łaska czyni częścią Mnie i jest również światłem. Kiedy łaska zmniejsza się u kogoś, kto stale Mnie obraża, wtedy i światło jemu udzielone zmniejsza się i także stopniowo zanika. Jeśli ktoś pozostaje w Mojej łasce, pozostaje w Moim Świetle, które poszerza jego poznanie o duchowe rzeczywistości i bogactwa, ponieważ wewnątrz Światła zachodzi potężna przemiana, prowadząc go ku wyżynom, w głąb Mnie, waszego Boga, doskonaląc jego duszę, ożywiając go, zapalając – jak słomę uniesioną przez ogień – i w ten sposób Ja unoszę go ku wyżynom świętości. Lecz ci, którzy odpadają od łaski, odpadają od Mojego spojrzenia i jakże wielki jest to upadek! Wpadają w głęboki mrok, w zasłony ciemności...

Wszystkim wam dano dostęp do bycia częścią Mojego Światła i stania się jednym płomieniem. Jak łaska jest Światłem, podobnie i cnoty, które są w Świetle. Zdobywają je ci, którzy trwają we Mnie, w Moim Świetle, dzięki głębokiej relacji ze Mną. One[2] ożywią was, abyście stali się światłem, pozwalając wam wzrastać w pobożności, prawdziwie upodabniając do Mnie, przemieniając was w boga[3], przemieniając wasz umysł, duszę i serce, aby promieniowały Moją Chwałą, bo w waszym wnętrzu przebywać będzie Sama Szlachetność[4], Moje Królestwo oraz Mój Tron, a każdy, kto was zobaczy, będzie spostrzegał Mnie, nie was. Razem będziemy stanowić jedno. Moje Światło, Moja łaska i Moje cnoty zdobyte dzięki waszemu usunięciu się będą w was płynąć strumieniami, zalewając waszą duszę do takiego stopnia, że wasz duch będzie świadomy Mojej Boskości. Tak jak to wam kiedyś wyjaśniłem, podobnie jak oblubienica, która weszła do małżeńskiej Komnaty, mogła unieść welon swojego Oblubieńca i odkryć za oblubieńczym welonem Jego Boskość, tak dzieje się wtedy, gdy przez łaskę przyciągam waszą duszę ku Moim głębiom Światła, kiedy udzieliłem wam łaski oglądania Mojego Świętego Oblicza, zaiste niezwykłego widoku.[5]

Odpadnięcie od łaski i od Mojego Światła sprawia taką ciemność i niezdolność do odróżniania dobra od zła w duszy, że staje się to przeszkodą dla łaski i – jeżeli nie jest prowadzona[6] – dusza ta pozostanie w ciemności. Aby odzyskać łaskę i Światło, dusza ta musi nieustannie się zmagać. Trudna duchowa wspinaczka, lecz nie niemożliwa. Vassulo, Ja i ty będziemy nadal pracować w ten sposób dla dobra Mojego Kościoła. Moja Dusza cierpi z powodu wszystkiego, co widzę wokół Mnie[7]. Wykonuj swą pracę ze Mną, zachwyca Mnie twoja nicość. Pamiętaj, Ja jestem Nieskończonym Oceanem Miłosierdzia. Ja Jestem jest z tobą.

ic


 

[1] Chodziło o kapłana, który wywoływał niezadowolenie Pana od 1985 r., pomimo miłosiernych prób naprostowania go przez naszego Pana. Byliśmy zmuszeni odłączyć się od niego... 

[2] Cnoty.  

[3] Bogiem przez uczestnictwo: przybranymi synami i córkami Najwyższego.

[4] Bóg.

[5] Por. Hbr 12, 21. (Przyp. tłum.)

[6] Przez kierownika duchowego.

[7] Jezus Chrystus opłakuje świat, stan Kościoła (ludzi), jak również złe zachowanie i niewierność niektórych osób w naszych grupach.



k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]