PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 3 stycznia 2006

– Pokój niech będzie z tobą. Spójrz na Mnie. Moja przyjaciółko i Moja towarzyszko, spójrz na twego Króla i umocnij swoje kroki… Oddaj cześć Mojemu Świętemu Imieniu, gdyż pozwoliłem ci być obecną w Moim Najświętszym Sercu i na Moich Dziedzińcach. Namaściłem twoją głowę olejkiem, abyś ogłaszała Moje Słowo i Moją Chwałę po wieczne czasy.

Dawanie pić opustoszałym pustkowiom oraz sprawianie, że drzewa rozkwitają w miejscach, gdzie wszystko pozostaje martwe, jest rzeczywiście Moją rozkoszą. Rozkoszuję się dawaniem życia! Najwyższy w mocy i łasce Ja Jestem. Rozmyślaj, córko, o Moich cudach. Podróżowałaś po świecie ze Mną zapewniającym ci mowę. Słuszne jest mówienie podczas każdego spotkania, że podróżowaliśmy razem. Skąd to podejrzenie, że Pasterz mógłby porzucić Swojego baranka? Zostałaś upoważniona przeze Mnie do przemawiania w Moje Imię, do powtarzania Moich Słów i do ujawnienia Mojej Woli Mojemu ludowi, do pocieszania i zachęcania go, do tego, by Mój Duch wiązał złe duchy. Wystarczy, że otworzysz swe usta, bym je napełnił…

Dobrze wiadomo, że usta sprawiedliwego są życiodajnym źródłem. Wargi sprawiedliwej duszy dają pokarm wielu. Rewolucja tych czasów polega na nieuznawaniu Mnie jako żyjącego Boga. Moce tych duchów ciemności są ukrytymi źródłami na tej samej ziemi, na której żyjesz. Stoję ponad tym i pozostaję oburzony, bo one czają się na wszystkich Moich synów i córki![1] Ich winy nigdy nie przychodzą im na myśl, gdyż zaślepia ich grzech. Te złe siły wywołują bunt, a zaprzeczanie Mojemu istnieniu jest częścią ich współczesnej rozmowy. Lecz Ja mówię ci: ze Wschodu zabłyśnie Moja Chwała pobudzona przez tchnienie Mojego Świętego Ducha. Wschód powstanie. Poczekaj, a zobaczysz, Moje dziecko.

Sprowadzenie Moich synów i córek z daleka, którzy powrócą do Mnie, będzie najmniejszym z darów dla Mojego Kościoła, gdyż większym będzie ten, kiedy Mój Kościół pojedna się i zjednoczy. Obecnie bowiem Mój Kościół znajduje się w zamęcie i miota nim zły. Między pasterzami jest nieufność, gdy przychodzi im mówić o jedności. Wielu z nich nie mówi prawdy. Na początku ujawniłem ci to, jak okaleczyli Moje Ciało.

Niebo znajduje się w żałobie, a wielu spośród Moich pasterzy nie uświadamia sobie, jak Moje Oczy zalewają się krwawymi łzami. Znaki! Co sobie z nich robią? Kto pośród nich usiłował zrozumieć ich znaczenie?

Wysłałem cię na tę bitwę twoich czasów w walce przeciwko grzechowi, a zatem głowa do góry, córko. Ja wyrównuję ścieżkę, po której stąpasz. Gdy twoje ręce będą nieść Moje Orędzia, dające życie, a sprzeciw się nasili, znoś ten krzyż przez wzgląd na Mnie. Jestem tu, by prowadzić twoje kroki, widzisz? Pozostawię Moje Bramy stale otwarte dla tych, którzy powrócą do Mnie. Wykrzykuj Orędzie skruchy i nadal przypominaj prawdy, które tobie przekazałem. Prowadź Mój lud do życia Prawdziwym Życiem we Mnie. Ufaj, bo Ja jestem u twego boku. ic

– Przyjdź![2] Uwielbiaj naszego Pana. Ja jestem Daniel, twój anioł stróż i stróż wrót Sprawiedliwości.[3] Pan da ci siłę do zwyciężenia twoich prześladowców. Potężny i Chwalebny pociągnie cię więzami Miłości do zwycięstwa nad nimi oraz tymi, którzy prześladują wszystkie Jego Dzieła. Emmanuel zachowa cię w Swoim Ognistym Objęciu na zawsze, ty zaś będziesz nadal karmić się z Jego Ręki. Będę nadal się radował, widząc cię związaną na wieczność z Najwyższym. Kiedy na ciebie patrzę, Moje oczy napełniają się łzami radości. Rozraduj się! Nie masz pojęcia, co Pan, Bóg, podarował tobie tego świętego dnia, kiedy zbliżył się do ciebie, drżąc z emocji, gdy Jego Wzrok nigdy cię nie opuszczał, a Jego Dłonie kapały olejkiem namaszczenia, by cię namaścić. Gdy oglądałem ten niezwykły widok Zbawiciela, zbliżającego się do umiłowanej, pełnej łaski w Jego Obliczu, ja również drżałem z emocji z powodu tego wspaniałego widoku. Wtedy czulej niż kiedykolwiek Król oparł się na tobie i namaścił cię, ożywiając cię. On sprawił, że rozkwitłaś.

O Boże, tak miłosierny i czułego serca! Oddaję ci chwałę, Mój Panie! Każde Dzieło, które wykonujesz jest pełne Chwały i Majestatu, a Twoja Sprawiedliwość nie może się odmienić! Szczęśliwi ci, którzy znajdują schronienie w Tobie! Bo Ty czynisz cuda dla tych, których kochasz…

Vassiliki, ja jestem także twoim strażnikiem. W trudzie, kiedy bezbożni będą cię dręczyć, ja cię zawszę pocieszę i pobłogosławię… Płynące z serca modlitwy istoty namaszczonej są bardzo potężne. Módl się zatem z ufnością. Ja, Daniel, przynoszę tobie Pokój naszego Pana. Czuj się kochana przez Niego! Daniel.


[1] Siły ciemności, które są stale przy nas, aby nas kusić i zniszczyć.

[2] Mój Anioł Daniel przemówił.

[3] Hebrajskie imię Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią. (Przyp. tłum.)k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]