PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 5 stycznia 2006 

– Teraz, po tych wszystkich latach, które minęły, nie mam żadnej wątpliwości, że Twoje Słowo, o Panie, zostało skierowane do mnie.

Tak, Panie, poprzez słabe stworzenie, które dzięki Twojej Mocy i Władzy zdołało przekazać Twoje Słowo innym…

Objawiłeś mi, w tak niewymowny sposób, Twoją Świętość i Twą Wolę. Powierzyłeś mi Twoje Słowo, aby przypomnieć narodom o ich powinności wobec Ciebie i aby przekazać każdej istocie, że Ty wzywasz ich wszystkich do pojednania z Tobą oraz ich współbraćmi. Wysyłałeś mnie, aby sprowadzić narody z powrotem do posłuszeństwa i miłości.

Wysyłałeś mnie do Twoich pasterzy, aby doprowadzić Kościoły do skruchy z powodu grzechu podziału i do wzajemnego pojednania i zjednoczenia. To najtrudniejsze za­danie, przekraczające ludzkie zdolności. Albowiem to Orędzie samo przybiera formę szeregu gróźb.

Kto z nich przyjął pokornie Two­je wyrzuty? Kto, powiedz mi, Panie, z tych rządzących potęg pochylił się i posłuchał? Zważ swój lud, Panie… Oceń ich… Kto jest po Twojej stronie jak dotąd? Jestem odrzucana przez moich[1], kiedy przekazuję Twoje Słowo na temat Jedności.

– Tak, Moja Vassulo, diabeł utrzymuje ich w podziale. Jednak zachowaj pokój i bądź cierpliwa… Prorokuj Mojemu ludowi i nigdy się nie zniechęcaj. Nie zasmucaj Mnie. Dziś już wiesz, że Ja mogę dokonywać wielkich rzeczy! Bądź dobrej myśli! Pamiętaj, byłem i jestem nadal twoim Nauczycielem, który cię namaścił. Namaszczenie, którego ci udzieliłem, otworzyło oczy twej duszy i nauczyło cię wszystkiego, czego powinnaś była się nauczyć. Jesteś namaszczona przez Prawdę i jak ty byłaś nauczana, tak będą nauczani inni. Znany jestem ze strącania potężnych królów, sławnych królów. Zawsze będę wyrywał Mój kwiat z rąk twych oprawców. I będę udzielał ci Ducha Męstwa. Dlatego trwaj we Mnie, gdzie otrzymujesz życie we Mnie. Niebo jest tak niewymowne w swym pięknie, Moje dziecko. Będziesz żyła w Niebie we Mnie. W pełni…

– …a Bóg będzie blisko mnie, we mnie i wszędzie wokół mnie, w moim wnętrzu i na zewnątrz.

Niebo to bycie światłem i życie w Świetle, i pozostawanie jedno ze Światłem…

Bycie pochłoniętym przez Światło i rozpływanie się w Świetle… I istnienie, trwanie…

Wewnątrz Światła wszystko, wszelkie światowe sprawy, wszystko z przeszłości i teraźniejszości, i wszystkie myśli w nas są zapomniane, wymazane, nieistniejące, a w ich miejsce pojawia się niewymowna, fascynująca słodycz Boga i ogromna radość duszy, wolność ducha, pragnienie, by stale kosztować tych pocieszeń i smaków, które jedynie Bóg w Swym Boskim uścisku może dać duszy.

Nic dziwnego, że ci, którzy mieli doświadczenie wyjścia poza ciało i widzieli Boga, stojąc w Jego Obliczu choćby przez ułamek sekundy, nie chcieli wracać na ziemię!

A teraz, ja wiem, że posiadam Cię tak jak Ty posiadasz mnie i że wszystkie te rozkosze, jakich doświadczam w Twojej Obecności, są udzielane przez Ciebie, Miłującego ludzkość! Na tym polega życie życiem przekraczającym istnienie, życiem w wieczności, życiem, które oświeca resztę świata.

– Wszystko, czego nauczyłem cię w obfitości, zostało udzielone darmo. Już samo to ci wystarczy… Udzielałem ci bizantyjskich wykładów na sposób ojcowski, aby włączyć cię we Mnie. Dałem ci żywe obrazy[2] przeszłości i przyszłości. Objawiłem ci poprzez łaskę Moje Serce i pozwoliłem ci słuchać Jego bicia. Położyłem kres twemu buntowi i sprowadziłem cię do Mego Serca, byś w Nim mieszkała. Ofiaro Mojej Duszy, poruszaj się we Mnie, oddychaj we Mnie, żyj we Mnie. Słowo teraz żyje w twoim sercu i z tego powodu przepełnia Mnie radość! Jesteś przecież dziełem Moich Rąk i ukształtowałem cię bez żadnego wysiłku. Sprawiłem, że podróżowałaś po nierównych drogach, ale to w taki sposób traktuję[3], tak, Moich przyjaciół. Bądź Moją harfą i zachwycaj Mnie swoimi wyrażeniami. Błogosławiona Mojej Duszy, wyrażeniami, których nauczyłaś się ode Mnie. Nie pozbawiaj Mnie twojej dłoni ani twego czasu. Ja, Pan błogosławię cię…

ic


[1] Przez większość duchownych prawosławnych greckich.

[2] Wizje.

[3] Tutaj wiedziałam, co zamierza powiedzieć…k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]