PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 6 stycznia 2006

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś radością mojego życia.

Przypomnij sobie, Moje Dziecko, Mój Krzyż oraz okup, jaki został zapłacony, aby cię odkupić i uwolnić, byś mogła się cieszyć Życiem Wiecznym. Nawet jeśli brakuje ci słów, by wyrazić twą całkowitą radość i twą miłość do Mnie, twoje serce oddaje Mi cześć za każdym razem, gdy przychodzisz do Mnie w ubóstwie. Vassulo, powiedziałem ci kiedyś, że obejmując Mnie, obejmujesz również Mój Krzyż. Zbliż się do Mnie i miej nieco udziału w Moich cierpieniach. Dźwiganie Mojego Krzyża jest błogosławieństwem. Ty i inni wydajecie się nie rozumieć w pełni, że to jest symbol, który Ja, Bóg, wkładam na ciebie. Widzisz, jaki to przywilej? Bóstwo spoczywające na swoich stworzeniach? Pozostań w płomiennym uścisku twego Stwórcy i Oblubieńca i odłóż na bok wszystkie twe troski, pokusy, upadki oraz dolegliwości, bóle i niepokoje i oddaj się błogości i zapomnieniu, oddaj się ciszy i skoncentruj się na Mnie, twoim Bogu i Wszystkim. Ja jestem Wszystkim. W Moim objęciu twoja dusza zazna Moich ukrytych tajemnic.

Znajduję rozkosz w twojej nicości, znajduję rozkosz w dzieciach. Pozostań we Mnie i nigdy się nie odłączaj. A kiedy ludzie stają naprzeciw ciebie, by wypowiadać wszelkie rodzaje nieetycznych zwrotów, zaprzeczając tobie, zadręczając cię, podając ci swoją truciznę, przypomnij sobie Mnie, przypomnij sobie Moją Mękę, przypomnij sobie, co Pismo mówi o Winnym Krzewie i latoroślach. Latoroślach, które zostały odcięte, ponieważ nie trwały we Mnie. Ci, którzy zostali odcięci ode Mnie w swoim wysuszeniu, nie pojęli Prawdy ani Mojego Bogactwa. W tej duchowej śmierci oraz w ich pustce uciskają każdego, kto wzywa Mnie i kogo Ja wyróżniłem. Widzisz, poprowadziłem cię, byś podążała starożytną drogą Moich proroków, przemawiałem do ciebie w mistycznym języku, ozdobiłem cię darami, byś wyrażała Moje Słowa w hymnach Miłości. Prowadziłem cię przez kontemplacyjne drogi, dałem ci skłonność i zapał do tego, co dobre, oraz pragnienie, by Mi się podobać. Podarowałem ci coś, co wykracza ponad zrozumienie wszelkiego umysłu, a jest tym: rozmowa ze Mną z taką bezpośredniością kiedykolwiek zechcesz. Dlatego też twoi przeciwnicy, którzy traktują cię z wrogością i którzy Mnie prowokują, zostaną surowo osądzeni przeze Mnie. Te rzeczy ich przekraczają w ich wysuszeniu. Podobni do latorośli, które muszą zostać wrzucone do ognia. Odkąd odmówili obfitego soku zapewnionego przez sam Winny Krzew, zaczęli usychać i nie są zdatni do niczego. Tak, zostaną zebrani przez Moich Aniołów i wrzuceni do ognia, by spłonąć.

A za ciebie, córko, bardzo sprawiedliwie odpłacę raną tym, którzy ranią ciebie, i wynagrodzę tobie za znoszenie z Mego powodu niesprawiedliwości i prześladowania. Wiedz, że wypisałem Moje Imię wszędzie na tobie, abyś mogła dalej znosić z męstwem i godnością bicz ofiarowany ci przez twoich prześladowców, którzy w rzeczywistości są Moimi prześladowcami Mego Krzyża. Błogosławię cię i daję ci Mój Pokój. ic


k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]