PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 13 lutego 2006

- Pan jest wierny, ponieważ obdarza mnie mocą i strzeże mnie przed złem. On jest największą radością mojego ducha.

- A ty, Moja umiłowana, ty jesteś drogą Mi duszą, Moją ozdobą i koroną na Mojej głowie.

- Panie, Ty mnie podniosłeś więzami Miłości, pozbawiłeś mnie mojej winy. Ukazałeś mi Swoją Świętą Twarz. Ty przemieniłeś moje próżnowanie w pasję dla Ciebie. Szczęśliwy człowiek, którego wina jest zapomniana, a grzechy wymazane. Otrzyma dar Miłości!

- Moje Serce wzruszyła twa dusza, tak zubożała. Znalazłem miejsce w twym sercu, na którym mogę postawić Moje Stopy i odpocząć w tobie. Przemieniłem cię z gnuśnego koczownika w namiot pokoju. Rozmawiałem z tobą aż do dziś, aż do tej chwili, dając ci szczęście, radość i zadowolenie. Widzisz, Vassulo, ukazuję się na tobie, aby pokazać ludziom nasz związek, aby ujawnić przed ślepymi, że Ja mieszkam w tobie i że ty do Mnie należysz. Czynię to, aby wypełnić to, co powiedziałem: że jedynym znakiem, jaki dam, aby dowieść, że to Ja jestem Autorem tego objawienia, będziesz ty, Moja córko. Miłość kocha cię. Miłość przyszła do ciebie w ten sposób. Jaką rozkoszą dla Mojego Serca była twoja odpowiedź na Moje Wezwanie.

Wesprzyj się na Mnie i zaufaj Mi. Nigdy o tobie nie zapomnę. Miłość kocha cię.

ick02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]