PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 20 sierpnia 2004

– Vassulo, poświęć Mi swoją uwagę i słuchaj dobrze. Zapisz każde słowo, które słyszysz…

Jutrzenka przyjdzie ze Wschodu. Nie wypowiadaj Moich Słów szeptem, lecz ogłaszaj je z mocą. Żadne objawienie tego rodzaju nie mogłoby pozostać ukryte. Miłość bliźniego powinna być twoją główną troską. Niech twoje usta wypełnią się Moimi Słowami, wydzielając Mój zapach, przesycając zapachem wszechświat. Dlatego ukazuj Mnie innym, aby i oni mogli odnieść korzyść i rozradować się. Dawaj świadectwo i nie pozwól zatwardziałym sercom ani ludziom małodusznym zniechęcać cię. Ja także ich miałem w czasie Mojego pobytu na ziemi!

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i gdziekolwiek przechodzę, powołuję do życia i do wiecznego światła. Ja strzegę każdego, kto jest na Mojej drodze, lecz biada tym, którzy powstają przeciwko Mojemu przejściu, Ja ukarzę ich niedowierzanie w Dzień Sądu! Vassulo, zbieram Moją mirrę i balsam z każdego nawróconego serca. Możesz zatem czerpać odwagę z tego jednego. Nabyłem już dużą liczbę dusz, więc nie zwracaj uwagi na pomawiających, popatrz raczej na owoce Mojego Dzieła. Moje Dzieło polega na przypomnieniu każdemu autentycznego życia chrześcijanina.

To umierające pokolenie zagubiło swoją godność. Wszyscy ludzie władzy kłamią jeden drugiemu i nie ma już prawie w ogóle wyznawców, czy mam więc milczeć?

Z powodu Mojego owocu daje się słyszeć okrzyk radości Moich świętych i aniołów. Tak, córko, podniosłem cię, byś siała. Diabeł zawsze był znany z pobudzania sobie podobnych i prowadzenia wojny przeciwko Mojemu Dziełu oraz tym, których wybrałem i namaściłem. Ci, którzy cię oskarżają, są tymi, którzy zniekształcają Moje Prawo i Ewangelię, nazywając złem to, co jest dobre. Ale Ja przyszedłem do ciebie, z Moim Berłem, by upodobnić cię do Mnie, by gromadzić i jednoczyć, by podnosić na duchu i dawać nadzieję, by kochać i uzdrawiać. Przyszedłem, aby umocnić Mój Kościół. Namaściłem cię, byś przemawiała w Moje Imię. Być może nie jesteś wytrawnym mówcą, lecz Ja ozdobiłem cię Wiedzą, aby ozdobić w ten sposób Mój Kościół i poprowadzić go do jedności.

Dzień po dniu stale wysyłałem ciebie, abyś świadczyła wobec swojego własnego ludu[1], ale oni Mnie nie słuchają, nie zwracają uwagi. Wstawiaj się za nimi…

Vassulo, ponieważ dano ci przez niewypowiedzianą łaskę podnieść zasłonę Oblubieńca i odkryć Jego Boskość, odkąd Mnie odsłoniłaś, twoja twarz odbija Moją jasność[2], kiedy jesteś w zgodzie z Moją Wolą.

Pismo mówi, że każda dusza, która pragnie odkryć Mnie[3] w prawdzie, musi najpierw okazać skruchę, inaczej ich przysłonięte umysły pozostaną przysłonięte, chyba że zwrócą się do Mnie. Jeżeli Moje Słowa nie przenikną przez zasłonę, to zasłona pozostanie na tych, którzy nie znajdują się na drodze do zbawienia. Ich umysł zaślepiony zawsze pozostanie w ciemności i nie otrzyma światła znajomości Boga, ani nie będzie w stanie oglądać Mojej Chwały. Światło Ducha, który obejmuje wszystko i zdejmuje zasłonę u tych, którzy okazują skruchę i modlą się, jest wolnością. Ducha przyciągnie szczerość wyrażona w modlitwach serca i On[4] stanie się waszym Doradcą, waszym Przyjacielem, waszą nieustającą modlitwą, tą nieustającą modlitwą, którą tak bardzo cenię, ponieważ pochodzi z serca, zawierając wszystko to, co czynicie w ciągu dnia.

Jak mówiłem ci na początku[5], skieruj swoją myśl na Wschód[6]. Światło wzejdzie stamtąd i wszystko nabierze kształtu kwitnącego ogrodu. Moje Serce było zwrócone na Wschód od początku. Próbowałem, przez Moje Wezwania, oczyścić świat, ale on nadal pozostaje w brudzie swej rozpusty. Niestrudzenie wzywałem, lecz to pokolenie nie słucha i nie daje Mi się oczyścić ze swego brudu. „Dzień Pański”, kiedy przyjdzie na nich, zaskoczy ich… Przyjmuję ofiarę, którą składa mi Wschód, ponieważ oni oddają Mi cześć z wielką żarliwością i hojnością. Jak srebrny sznur, twój ślad pozostanie za tobą, jako wzór, aby umożliwić reszcie świata pójść za nim. W ten oto sposób, jak błogosławieństwo Aarona wpłynęło na Mój lud, tak Wschód wpłynie na resztę świata, by Mnie uznano za swego wiekuistego Boga.

W Moim Kościele nic nie zginęło, to raczej ludzie utracili obecność Mojego Kościoła w swych sercach. Dzisiejszy świat w swojej skrajnej rozpuście jest nie tylko napełniony błędami, ale ostentacyjnie prowokuje Moją Boskość i Moje Prawo. Jak mogę rozpoznać w nich Mój Kościół? Ja, Moja Vassulo, przyszedłem w ten sposób po to, aby ożywić tę resztkę życia, która pozostaje w tym pokoleniu. Przyszedłem, aby ukazać w całej mądrości i wnikliwości to, jak nieskończony jestem w Łasce. Módl się, aby przejrzeli i aby oczy ich umysłu zostały oświecone, tak by przez to światło mogli ujrzeć, jaką nadzieję niesie ze sobą Moje przejście przez tę ziemię w waszych czasach, dla was wszystkich! Naucz ich, Moja Vassulo, co znaczy „zawrzeć pokój z Bogiem”. Naucz ich, co znaczy należeć do Moich domowników[7]. Co się tyczy ciebie, nie odłączaj się ode Mnie. Pozostań we Mnie i bądź jak wonność ofiarowana Mnie, twojemu Bogu. Dałem cię temu pokoleniu jako Znak wielkości Mojej Miłości, którą mam dla was wszystkich.

Powiedz mi, czy ktokolwiek może zmierzyć Moją wspaniałość? Z pokolenia na pokolenie ukazuję Moją potężną Rękę, Mój blask i Moją chwałę ubogim w duchu. Zstępuję z wysokości chwały, aby kroczyć pośród was i pośród was przebywać. Szczęśliwe narody, które Mnie usłyszały! Szczęśliwi ci, którzy rozpoznali Moje akty miłości! Szczęśliwe narody, które przyjęły Mnie jak deszcz, który pa­da na pastwisko nawadniając spragnioną ziemię! Niech każdy z nich będzie błogosławiony we Mnie. Moje Imię to Jezus Chrystus i Ja rzeczywiście wciąż dokonuję cudów. Mówiąc to, błogosławię cię, bo ty jesteś, Vassiliki, cudem, którego dokonałem na oczach całego świata. Kochaj Mnie, Moje dziecko, i dokonuj aktów wynagrodzenia przez swoją miłość za wszystkie dusze, które okazują Mi obojętność i nienawidzą Mnie oraz Mojego Prawa, i za tych wszystkich, którzy stale zasmucają i obrażają Moje Serce! Miej Mój Pokój i Moje Błogosławieństwo.

ic

 

[1] Hierarchii i świeckich prawosławnych greckich.

[2] Por. Wj 34, 29-35. (Przyp. tłum.)

[3] Pan rozumie przez to także: odsłonić Go.

[4] Duch Święty.

[5] Tego orędzia.

[6] Ang. oriented on the Orient – jest w takim sformułowaniu pewna gra słów. (Przyp. tłum.)

[7] Ef 2, 19.k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]