PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 24 kwietnia 2006

 - O, Panie, jakże chwalebne jest Twoje Imię w całym kosmosie! Kimże są dla Ciebie ludzie, będący jedynie prochem i popiołem, że troszczysz się o nich? Kimże jesteśmy, kim jestem ja, że zstępujesz z Twej Chwały i Twej Wspaniałości, aby mnie nawiedzić?

Uczyniłeś nas niewiele mniejszymi od Aniołów, przyodziewając nas szatami czci i chwały... Uczyniłeś z nas współpracowników Twoich dzieł, dając nam możliwość panowania z Tobą!

Napełniłeś moją duszę Boskimi pismami, a moje serce przepełniają dobre wieści. Pasłeś mnie... Zmieniłeś mój język w słyszalne pióro skłonnego pisarza. Oddaję chwałę Temu, który stworzył mnie i wszystkie rzeczy...

- Nie lękaj się. Ty jesteś miejscem, które uczyniliśmy Naszą Siedzibą. Istotnie uczyniłem z ciebie Moje pióro, aby zapisać to, co mówię, słowa, o których będzie się wspominać we wszystkich przyszłych pokoleniach. Łaska została wylana na twoje usta uzdalniając cię do głoszenia ze czcią Mojego Imienia. Namaściłem cię olejem radości, nie pozwalaj, by twe serce błądziło, lecz pozwól mu pochylić się ku Mojemu. Pamiętaj, że na koniec, Ja zwyciężę.

Droga, jaką dla ciebie wybrałem, nie jest łatwa, lecz nie lękaj się. Nie chwiej się, gdyż Ja jestem Panem, a Berło Mojego Królestwa jest Berłem sprawiedliwym. Posłużę się nim, aby z prawością wznieść lub powalić na ziemię. Wszyscy, których wybieram i błogosławię olejem namaszczenia są poddani doświadczeniu tak, jak doświadcza się srebro. Ja ich doświadczam przez ogień, aby ich usta uczynić godnymi ogłaszania Mojego Słowa. Odczuj, jak cię kocham... a teraz rozraduj się, gdyż Ja sam pouczałem cię na Moich Dziedzińcach, ciesz się! Ten bowiem, który śpiewa ci hymny jest Tym samym, który wszystko stworzył, który ciebie stworzył i który wszystko podtrzymuje. To Ja wszystko podtrzymuję.

Ja jestem Pasterzem[1]

Mojego stada,

Głową Mistycznego Ciała,

jakim jest Kościół.

Moja Krew nie została wylana na darmo, lecz, wylewając ją na Krzyżu, wszystko pojednałem ze Mną. Zawarłem pokój z tymi, którzy mieszkają na ziemi, jak i z tych, którzy żyją w Niebie.

Vassulo, nie głosiłem bajek, lecz Prawdę. Powinno być głoszone to, co jest prawdziwe. Głoś Moje Słowo wszędzie przez wzgląd na Mój Kościół, niech Kościół odniesie korzyść z Moich Słów i z niezgłębionych bogactw Mojego Najświętszego Ser­ca. Moje Słowo oświeci serca i umocnione przez Mojego Ducha zwrócą się one ku Mnie.

Nigdy nie trać ufności i nie wątp nigdy w Moją potężną obecność. Ach! Zasadziłem Moje Słowo w odpowiednim miejscu! Jakże jest dobrze zbierać Moje owoce w tym kraju! Pomnożę w nim Moje ołtarze i powiększę ilość Moich świątyń.

Moja Vassulo, powiedz Mi te słowa: „Pan jest wielki, hojnie udzielił biedakom Swej prawości, która trwa na zawsze i na wieki. Pan chroni małych. Upokorzył mnie i ocalił. Cóż mogę teraz oddać Panu za to, co mi wyświadczył?”

Możesz Mi dać równą miłość. Miłość za miłość. Zachowaj Moje Przykazania i stosuj się do nich. Pamiętaj, zostałaś wybrana, aby Mi się podobać przez twe ofiary dla Mojego Domu. Ja jestem twoim życiem, a Moja Obecność powiększa się poprzez ciebie, abyś się stała uczestniczką Mojego Planu. Umiłowana, Ja jestem twoim Przyjacielem, nigdy w to nie wątp. Pokój...

ic


[1] Usłyszałam równocześnie dwa słowa (ang.): Pastor - Shepherd.k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]