PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 28 lutego 2006

- Jahwe, Swoim wspaniałym zwyczajem pochylił się nad nami, aby nas dosięgnąć. W Swój majestatyczny sposób przyniósł nam Swoje słowo jak strumienie, które się szeroko rozlały na wysuszone ziemie.

On jest naszym Sędzią i naszym Obrońcą. Oczy tych, który Go rozpoznali i ujrzeli w Jego Miłosnym Śpiewie, już nie pozostaną zamknięte. Uszy tych, którzy usłyszeli Jego Słowo, pozostaną czujne. A łaskawe serce, które Go przyjęło ze skruchą, nauczy się doskonałości, aby Go otoczyć czcią. Niechaj odbiera całą chwałę teraz i na zawsze...

Najpierw przyszli do mnie i zbliżyli się dwaj książęcy Posłańcy, noszący imiona Daniela i Uriela. Jak ambasadorzy pokoju przybyli do mnie, całkowicie niegodnej, aby uczynić z tej ziemi[1] skalanej i wysuszonej, pole lilii i żonkili, aby ją uzdolnić do przyjęcia słowa Boga...

- Błogosławiona ziemia, która Mnie[2] przyjęła! Ciebie bowiem, która otrzymałaś Moje słowo, poślubiłem i w Mojej Słodyczy i Czułości, połączyłem twoje serce z Moim w boskim związku, abyś Mnie nazywała „mój Małżonek”...[3] Twój Stworzyciel nadal będzie cię prowadził lejcami łagodności, smyczą miłości, trzymając cię blisko Mojego Serca, tego samego Serca, najbliżej którego jest Serce Mojego Syna Jezusa. 

Ja, wspólnie z Moim Synem i Duchem Świętym, dałem twemu pokoleniu poznanie zbawienia. Dałem im ciebie, aby skorzystali ze wszystkiego, czego nauczyliśmy ciebie. Jest napisane, że Moje Słowa słodsze są nad miód, nawet nad ten miód, który spływa z plastra[4]. W ten sposób formuję tych, których wybieram. Pragnę, abyś była bezkompromisowa w nauczaniu wszystkiego, co Ja tobie dałem. Oto sprawy, o jakich chcę, abyś powiedziała.

- Panie, greccy kapłani prawosławni poddają w wątpliwość Twoją Słodycz. Oskarżają mnie, nazywając Twój język „językiem erotycznym”.

- Ci, którzy odmawiają przyjęcia Mojego języka i oskarżają cię, Moja umiłowana, nie widzieli Mojego Majestatu ani Mojej przyjaźni, ani nie rozpoznali Mojej władzy w Moich Słowach. Gardzą proroctwem i znieważają Ducha Łaski. Czy miałbym nie interweniować w tych czasach, w których króluje bunt? Przepełniony współczuciem, mam milczeć? Ktokolwiek bluźni Duchowi Łaski i Mojemu Miłosierdziu zostanie poddany surowemu sądowi... Słowa, jakie daję, są odbiciem Pism, lecz wielu nie pragnie Mnie odnaleźć takiego, jakim jestem, w Mojej Słodyczy i w Moim Pięknie. Ci sami ludzie dalecy są od przebóstwienia i od przemienienia. Kto Mnie nie kontemplował, jak może Mnie poznać? Jak może poznać Moją Słodycz, skoro jej nigdy nie skosztował? Na zewnątrz zdają się świętymi i dobrze poinformowanymi, lecz wewnątrz pełni są podłości i złośliwości. Porusza nimi zuchwalstwo i uprzedzenia. Panują ze złą wolą i niegodziwością, nękając tych, którzy otrzymali łaski, a poprzez łaskę - Światło i Życie. To prości sercem, trzódka łagodna i szczera, która posiada Ducha Świętego. To oni otaczają Mnie chwałą poprzez swoją wytrwałość, swe dobre dzieła i wraz ze Mną pociągają wielu do Kościoła powszechnego. Całe miasta i wioski nawrócą się przez ofiary tych, których wybrałem, wspólnie wykorzenimy nikczemne obrzydliwości, aby serca zwróciły się ku Mnie.

Nadal pouczaj wszystkie narody i buduj mosty tam, gdzie nie ma żadnego. Bieg się nie skończył, lecz Ja jestem z tobą. Ja jestem twoim wsparciem i jestem u twego boku. Pozostaw Mi tych, którzy nie docenili Mojej ogromnej Miłości. Módl się za twoich kapłanów, gdyż Moj Syn płacze gorzko nad nimi i unikaj osądzania ich. Błagaj za nimi, aby i oni pewnego dnia wydali słodką woń podobną do kadzidła i otoczyli Mnie zapachem. Bądź silna, Moje dziecko i miej ufność we Mnie. Błogosławię cię, pozostawiając tchnienie Moich Ust na twoim czole.  

 

[1] Moja dusza.

[2] To mówi Ojciec.

[3] Por. Iz 54,5 (Przyp. red.)

[4] Ps 19,10.k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]