PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 31 maja 2006

 - Vassulo, Mój pokój został ci dany. Moje Serce płonie pragnieniem posiadania wszystkich pasterzy zgromadzonych wokół jednego Ołtarza. Płonę pragnieniem ujrzenia ich, jak się troszczą o Moje stado, a nie - o swoją kieszeń. Płonę pragnieniem usłyszenia ich, jak głoszą Moją czułość i Moją prawość, jak głoszą Mnie we wszystkim, czego Ja nauczałem, jak czuwają nad Moim ludem z miłością i miłosierdziem. Jednak zamiast tego wielu obarcza Mój lud ciężkimi brzemionami, których sami nie są zdolni udźwignąć ani nie zamierzają ich tknąć, nawet najmniejszym palcem! Jednak gdy chodzi o wzbogacanie szat[1], o wynoszenie się w miejscach publicznych, o przedłużanie mów o Mamonie, stają się mistrzami. Gdy zaś chodzi o odbudowę Mojego zrujnowanego Kościoła, knują złośliwie, gromadząc fałszywe przysięgi na tych, których Ja im posyłam jako aniołów. Kochają swoją wygodę i usypiają delektując się swoją władzą, pozostawiając Moją trzodę bez nadzoru, błąkającą się na prawo i na lewo. Poczekaj jednak, a zobaczysz. Odkąd ich uszy przestały Mnie słuchać, nie rozpoznają już, kiedy Ja mówię. Sprawili, że ich serca są nieugięte wobec Moich wezwań, żeby nie uznać Mojego Głosu oraz poleceń, jakie zsyłam w Moim Duchu, przez Moich aniołów. Przybędę z Moimi aniołami, z mocą i zdepczę ich, jak się depcze błoto, aby ujawnić ich nagość i zawstydzić ich. W tej bitwie dostrzeżesz różnicę pomiędzy sprawiedliwymi a niegodziwymi, pomiędzy tymi, którzy służyli swoim własnym sprawom a tymi, którzy Mi służyli.

Moja Vassulo, dziecko proroctwa, oświetlaj Moim Światłem te rejony, w które cię posyłam. Nie lękaj się prześladowania, bo Ja jestem z tobą. Ubogacaj Mój Kościół Moimi słowami. Nie patrz ani na lewo, ani na prawo, lecz podążaj za Mną. My? Zatem - pokój.

Teraz napisz:

Dla tych niedbałych pasterzy nadejdzie dzień, kiedy uniosę w górę Moje Berło pytając ich: „Kogo znieważyliście i komu bluźniliście?” Oni odpowiedzą, mówiąc: „Ja absolutnie nigdy nie bluźniłem ani Cię nie znieważyłem, jeśli o tym mówisz, Panie!” „Tak” – odpowiem im – bluźniliście Mojemu Świętemu Duchowi Łaski. Przyjęliście jako misję prześladowanie Mnie, znieważanie Mnie i opluwanie Mnie. Lżyliście Mnie przez wasze sługi, piorunowaliście Mnie. Przez wasze lekceważenie i przez wasz brak znajomości Pism dowiedliście arogancji wobec Moich posłańców. Nie rozpoznaliście Mojej Mocy ani Mojego Miłosierdzia i nazywacie „złem” to co jest czyste i święte! Rzeczywiście bluźniliście Dziełom Mojego Ducha! Wasze nadzieje złożyliście w Mamonie. Zaprawdę ciągle na nowo grzeszyliście... Kiedy nadejdzie ten dzień, będziecie wzywać Mojego Imienia, lecz Ja nie będę was słuchał.”

Vassulo, trwaj w spokoju serca i odzyskaj siły. Proś Ojca, aby im wybaczył, jak Ja uczyniłem to na Krzyżu, mówiąc: „Ojcze, wybacz im, ponieważ nie wiedzą, co czynią!”. Zanieś Moje Imię do Moich stworzeń. Widzisz, jak jestem niecierpliwy, by doprowadzić Mój Dom do pojednania i do życia w pokoju i w jedności?

Pojmij, Moja gołębico, że odkąd to Przesłanie się zaczęło, miasta zostały odbudowane i mosty naprawione, ale nie wszystkie. Muszę jeszcze doprowadzić do jedności na jednym moście, lecz pan tego świata nie chce go opuścić. Wzniósł swoje królestwo na każdym krańcu tego mostu, gromadząc szereg warowni z każdej strony, aby zagrodzić przejście. Jeśli ktokolwiek ośmiela się zbliżyć do tego mostu, aby go naprawić, pan i książę ciemności tego świata wpada w straszny gniew. Przygotowuje się, aby rozpocząć walkę z tym, którego Ja posyłam.

- Cóż można uczynić, aby usunąć tę Przeszkodę?

- Błagaj Mnie, twego Boga. Módl się, poświęcaj i nie szukaj pochwały ani czci. Zachowaj twarz uśmiechniętą i wypełniaj Moje Przykazania. Umocnię cię, abyś zgromadziła Moich pasterzy wokół jednego Ołtarza. To będzie Moje Dzieło. Będzie cię podtrzymywał Święty Michał Archanioł. On jest twoim aniołem stróżem, jak jest nim wobec całego Mojego ludu. Będzie ci towarzyszył, jak czynił to wcześniej w każdej walce. On usunie wszystkie warownie, które strzegą podziału Mojego Kościoła. I on zwycięży. A co do ptaszników, którzy mają nadzieję cię zniszczyć, zniszczą samych siebie. Wywrócę ich imperium Moimi dźwięcznymi pouczeniami i Moją wiernością. Powalę Moich nieprzyjaciół dzięki tym, których właśnie wskrzeszam z grobów. Pokonam każdy sprzeciw Moją Miłością i Moim Miłosierdziem. Uciszę złych potokami Miłosierdzia.

Moja siostro, zostałaś poproszona o składanie ofiar i podjęłaś je. Dziś proszę cię o ewangelizowanie o tym, co zostało skradzione przez wroga, i to tym, czym jest życzliwa miłość i duch pojednania pośród pasterzy. Nie mogę spocząć, aż ujrzę Mój Kościół pojednany i zjednoczony... Pozwól Mi zapisać na tabliczce twego serca Moje pragnienia i Moje wskazówki, pozostawiając na twoim czole westchnienia Moich pragnień. Przypomnij Moim pasterzom, że oprócz spotkań modlitewnych i przemówień, muszę ich ujrzeć zgromadzonych wokół jednego Ołtarza, celebrujących wspólnie, jednym głosem Liturgię. My? Wszystkie nasiona Jedności posiane wzrosną!


[1] Myślę, że są one coraz obszerniejsze.k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]